Ngày 12 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Năm
25
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm