Ngày 13 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Năm
26
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm