Ngày 12 tháng 7 năm 1940

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Sáu
8
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm