Ngày 13 tháng 7 năm 1940

☀ Thứ Bảy
13
🌙 Tháng Sáu
9
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm