Ngày 12 tháng 8 năm 1928

☀ Chủ Nhật
12
🌙 Tháng Sáu
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm