Ngày 13 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Sáu
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm