Ngày 12 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Bảy
23
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm