Ngày 13 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Tư
13
🌙 Tháng Bảy
24
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm