Ngày 13 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Chín
26
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm