Ngày 14 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Chín
27
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm