Ngày 13 tháng 12 năm 1925

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Mười
28
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm