Ngày 12 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Mười
27
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm