Ngày 13 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Hai (nhuận)
23
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm