Ngày 12 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Hai (nhuận)
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm