Ngày 13 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Bảy
13
🌙 Tháng Tư
19
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm