Ngày 12 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Tư
18
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm