Ngày 13 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Bảy
13
🌙 Tháng Tư (nhuận)
23
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm