Ngày 12 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Tư (nhuận)
22
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm