Ngày 13 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Ba
13
🌙 Tháng Năm
21
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm