Ngày 14 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Năm
22
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm