Ngày 13 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Năm
23
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm