Ngày 14 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Năm
24
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm