Ngày 13 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Sáu
14
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm