Ngày 14 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Sáu
15
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm