Ngày 13 tháng 9 năm 1925

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Bảy
26
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm