Ngày 14 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm