Ngày 13 tháng 9 năm 1935

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Tám
16
Năm Ất Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm