Ngày 14 tháng 9 năm 1935

☀ Thứ Bảy
14
🌙 Tháng Tám
17
Năm Ất Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm