Ngày 14 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Chạp
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm