Ngày 13 tháng 1 năm 1929

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Chạp
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm