Ngày 14 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm