Ngày 15 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm