Ngày 14 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Tám
27
Năm Ất Sửu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm