Ngày 14 tháng 11 năm 1926

☀ Chủ Nhật
14
🌙 Tháng Mười
10
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm