Ngày 14 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Mười
1
Năm Ất Mùi
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm