Ngày 15 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Ba
15
🌙 Tháng Mười
2
Năm Ất Mùi
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm