Ngày 14 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm