Ngày 15 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Sáu
6
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm