Ngày 14 tháng 7 năm 1929

☀ Chủ Nhật
14
🌙 Tháng Sáu
8
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm