Ngày 15 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Sáu
9
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm