Ngày 14 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Sáu
3
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm