Ngày 15 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Sáu
4
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm