Ngày 14 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Bảy
14
🌙 Tháng Bảy
7
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm