Ngày 13 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Bảy
6
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm