Ngày 14 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Bảy
24
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm