Ngày 15 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Bảy
25
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm