Ngày 15 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Mười
10
Năm Canh Dần
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm