Ngày 16 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Mười
11
Năm Canh Dần
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm