Ngày 15 tháng 2 năm 1925

☀ Chủ Nhật
15
🌙 Tháng Giêng
22
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm