Ngày 16 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Giêng
23
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm